Internationell utblick

Norge

Norge ger statlig grundfinansiering
I vårt grannland Norge har regeringen nyligen tagit initiativ till en utökad satsning på decentraliserad högre utbildning. Man har fördelat grundfinansiering till 16 studie-/högskolecentra för att ge dem möjlighet att erbjuda ett utökat utbud av decentraliserad högre utbildning. Samtidigt får 17 universitet, högskolor och yrkeshögskolor särskilda resurser för att erbjuda fler decentraliserade utbildningar. Fördelningen är baserad på en ansöknings- och granskningsprocess.

Vi treng å nå ut med utdanningstilbod og kompetansepåfyll til fleire, i fleire aldrar og ulike livssituasjonar. Vi ser at arbeidsmarknaden skrik etter kompetanse og at verksemder ikkje får tak i folka dei treng. Då må vi ha tilbod som finst der folk bur, og som er tilpassa jobb og ungar. No gir vi fleire den moglegheita, seier forskings- og høgare utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp).”

Den nye ordninga skal bidra til at studiesentera får trygg og solid drift over tid. Det skal gje fleire og betre fleksible utdanningstilbod som er tilpassa det lokale behovet for kompetanse, seier Borten Moe.

Läs mer på regjeringen.no

Skottland

University of the Highlands and Islands bygger struktur för tillgång till högre utbildning i norra och nordvästra Skottland

UHI är ett annorlunda nätverksuniversitet som fick sina universitetsrättigheter så sent som 2011. Man erbjuder högre utbildning över en stor och glest befolkad region. Universitetet är uppbyggt som ett partnerskap med nav och ledning/kansli i Inverness samt 13 lokala campus/colleges och därtill kopplade 70-talet lärcentra för att säkra tillgång till högre utbildning och forskning i hela norra och nordvästra Skottland.

Verksamheten grundades 1992, blev en högskoleinstitution 2001 och ett fullständigt universitet 2011. Tidigare låg alla universitet i Skottland koncentrerade i en central korridor mellan Glasgow och Aberdeen, medan områdena norr och väster om korridoren saknade lärosäten. Det innebär att över hälften av landets yta saknade lokal tillgång till högre utbildning.

Studenterna har möjlighet att från sitt närmaste campus eller till och med ortens College Centre välja ur ett brett utbud av UHI:s program. Det som är särskilt intressant med UHI är just det faktum att så många av dess kurser är tillgängliga oavsett om du studerar på något av 12 campus, ett Colege Centre eller hemifrån. Många studenter arbetar hemifrån och kommer till sitt College Centre eller campus vid behov. Det gör att människor får tillgång till högre utbildning oavsett var de bor, och därför inte behöver lämna sin bostadsort.

https://www.uhi.ac.uk/en/