Om Nya Vägar

Nya Vägar är en plattform för samverkan där vi arbetar för ökad tillgång till högre utbildning i hela landet. Vi driver också kvalitetsutveckling gällande decentraliserade miljöer för högre utbildning. Bakom initiativet står Campus Västervik och Högskolan Väst.

Högutbildad kompetens behövs i hela landet och många orter och regioner står inför omfattande utmaningar när det gäller den långsiktiga kompetensförsörjningen. Näringsliv och offentliga aktörer har svårt att hitta
personal med rätt utbildning. Efterfrågan på högre utbildning för livslångt lärande och omställning ökar i hela landet.

Etablering av nya lärosäten påverkar utbildningsnivån – och även tillgången till högre utbildning – men endast inom en ganska snäv geografisk radie. Studiemotiverade invånare – både kvinnor och män – i många kommuner långt från lärosäten missar möjligheter till eller avstår helt från högre utbildning. Andra väljer att flytta. I alltför liten utsträckning återvänder de efter examen.

För individer som bor på platser långt från lärosäten kan en decentraliserad utbildningsmiljö (t.ex. ett lokalt campus) utgöra ett utmärkt alternativ för att ta del av högre utbildning. Här finns en outnyttjad – geografisk – potential för landets fortsatta utveckling och välstånd.

Vi etablerar det nya nätverket Nya Vägar under 2023, där vi vill att fler aktörer ansluter sig. Det kan vara lokala campus eller lärcentra som jobbar prioriterat med högre utbildning eller lärosäten som gärna deltar i diskussionen om kvalitet i decentraliserad högre utbildning. Ambitionen är att bygga vidare på gemensam kunskap, och tillsammans arbeta för de decentraliserade miljöernas plats i det akademiska ekosystemet.

Vill din verksamhet ansluta till nätverket? Kontakta oss!

Historik om Nya Vägar

Idén om Nya vägar lanserades av Campus Västervik på Almedalen 2013. Därefter anslöt Högskolan Väst och Linnéuniversitetet för att tillsammans förädla och utveckla tankarna kring Nya vägar.
Läs hela historien här