Nya vägar mot framtiden

Sverige har idag 197 landsortskommuner, med ett undantar saknar alla dessa kommuner högskola eller universitet.

Många unga människor flyttar till större städer och till högskole-/universitetsorter för att utbilda sig och återvänder i mindre grad. Återflyttningen till hemkommunen direkt efter avslutat utbildning är låg.

Ny vägar är ett samverkansprojekt där vi vill utveckla och kvalitetssäkra hållbara modeller för hur lärosäten runtom i landet i samverkan med kommuner kan tillgängliggöra utbildning för livslångt lärande.