Om projektet

Nya Vägar är ett projekt som ingått i Vinnovas program Utveckling av lärosätenas samverkanskapacitet (även kallat K3 – kunskapstriangeln). Projektet koordinerades av Högskolan Väst. Dess övergripande syfte har varit att utveckla, synliggöra och kvalitetssäkra hållbara modeller för hur lärosäten runtom i landet i samverkan med kommuner kan tillgängliggöra högre utbildning för livslångt lärande på orter med långt avstånd från högskola eller universitet.

Högutbildad kompetens behövs i hela landet och många orter och regioner står inför omfattande utmaningar när det gäller den långsiktiga kompetensförsörjningen. Näringsliv och offentliga aktörer har svårt att hitta personal med rätt utbildning. I förlängningen hotas landsbygdskommunernas tillväxt liksom samhällsutvecklingen i hela landet av den kunskaps- och kompetensklyfta som nu förstärks allt mer.
De utbildningspolitiska vägvalen har hittills inte kunnat hejda den negativa trenden. Det är viktigt för innovation, tillväxt och kunskapsbildning att arbetsmarknader som är belägna på långt avstånd från orter med högre utbildning kan ha kontakt med, påverka och vara involverade i såväl akademisk utbildning som i kunskapsutveckling och kunskapsdriven innovation.
Fem lärosäten (från 2019-10-01 fyra) och tre kommuner (från 2019-10-01 fyra)  jobbade gemensamt i projektet kring några centrala temaområden:
  • Vilka är de bästa pedagogiska koncepten och e-lärandemodellerna – för studenten, gruppen, det lokala sammanhanget, arbetsgivaren etc och hur samverkar vi på bästa sätt kring detta?
  • Förutsättningar ur ett kommunalt perspektiv: Hur kan man rigga och kvalitetssäkra det lokala sammanhanget för studenten, gruppen, pedagogen, arbetsgivaren etc så att tillgång till och genomförande av högre utbildning fungerar med hållbarhet?
  • Regional utveckling och tillväxt: Vilka effekter och samhällsvinster ger en ökad tillgång till högre utbildning på lokal nivå och sett i en regional och nationell kontext? Och hur inverkar strukturerad, strategisk samverkan på detta?
  • Hur skulle ett partnerskap för strukturerad och hållbar samverkan om tillgång till högre utbildning för platser och personer långt från lärosäten kunna byggas i en svensk kontext?
  • Vad krävs för att bygga upp ett hållbart lokalt campus för ökad tillgång till högre utbildning? Förstudie Campus Dalsland och konceptutveckling för generaliserbar kunskap utifrån Nya Vägar-projektet
Projektet ville visa på hållbara samverkans- och genomförandemodeller och därmed bidra med kunskapsunderlag för kommande politiska beslut och tillämpning på området.

 

OBS! Projektet beviljades utsträckt dispositionstid av Vinnova och pågick till och med december 2020.

Medverkande parter*

 

Deltagare i projektet

Lena Lindhé, Högskolan Väst (projektledare), lena.lindhe@hv.se

Jerry Engström, Campus Västervik, jerry.engstrom@vastervik.se

Torbjörn Håkansson, Linnéuniversitetet, torbjorn.hakansson@lnu.se

Alastair Creelman, Linnéuniversitetet, alastair.creelman@lnu.se

Christian Master Östlund, Högskolan Väst, christian.ostlund@hv.se

Katarina Henriksson, Umeå universitet, katarina.henriksson@umu.se

Jörgen Holmberg, Högskolan i Gävle, jorgen.holmberg@hig.se

Joakim Tell, Högskolan i Halmstad, joakim.tell@hh.se

Agne Berg, Campus Västervik, agne.berg@vastervik.se

Kent Wallén, Campus Västervik, kentwallen@me.com

Lena Garberg, Lysekils kommun/Högskolan Väst, lena.garberg@hv.se

Lisa Hedman, Campus Västervik, lisa.hedman@vastervik.se

Jan Bäcklin, Högskolan i Gävle, jan.backlin@hogskol.se

Ågot Einebrant Lundén, Linnéuniversitetet, agot.einebrant-lunden@lnu.se

Mattias Hansson, Halmstads kommun, mattias.hansson@halmstad.se

Urban Gråsjö, Högskolan Väst, urban.grasjo@hv.se

Göran Eriksson, Bengtsfors kommun/Campus Dalsland, goran.eriksson@bengtsfors.se

Mats Schantz, Högskolan Väst, mats.schantz@hv.se

Elinor Nilsson, Campus Västervik, elinor.nilsson@vastervik.se

Hans Åkerlundh, Dals-Eds kommun/Campus Dalsland, hans.akerlundh@utb.dalsed.se

Lars Bennersten, Bengtsfors kommun/Campus Dalsland, lars.bennersten@bengtsfors.se

Andreas Sülau, Högskolan Väst andreas.sulau@hv.se

 

Delvis knutna till projektet:

Lina Bjerke, Jönköping University, lina.bjerke@ju.se

Ovan: Foto från projektmöte i Stockholm 180919

Nedan: Några glimtar från studiebesök vid University of the Highlands and Islands, Skottland, maj 2019

* Umeå universitet lämnade projektet 2019-10-01 då ordinarie projekttid var planerad för avslut.

Bengtsfors kommun/Campus Dalsland ingår som projektpart fr.o.m. 2019-10-01

Projektet finansieras av VINNOVA