Historien om Nya vägar

Sverige har idag 197 landsortskommuner, med ett undantag saknar alla dessa kommuner högskola eller universitet.
Detta gjorde att idén om Nya vägar lanserades av Campus Västervik på Almedalen 2013. Därefter anslöt Högskolan Väst och Linnéuniversitetet för att tillsammans förädla och utveckla tankarna kring Nya vägar.

Grundtanken var att skapa  en struktur för samverkan mellan lärosäten och kommuner för att tillgängliggöra högre utbildning i hela landet. Tillgången till högre utbildning i det egna närområdet och relationen till den lokala arbetsmarknadens behov är en nyckelfaktor för samhällsutvecklingen och kompetensförsörjningen. Det är viktigt att ha möjlighet att leva, verka, studera och bo där man vill, utan att tvingas flytta eller pendla till ett lärosäte som ligger långt ifrån den egna kommunen.

Nya vägar-projektet

Nya Vägar projektifierades och fick ekonomisk stöttning inom Vinnovas program ”Utveckling av lärosätenas samverkanskapacitet” (även kallat K3 – kunskapstriangeln). Projektet koordinerades av Högskolan Väst. Dess övergripande syfte var att utveckla, synliggöra och kvalitetssäkra hållbara modeller för hur lärosäten runtom i landet i samverkan med kommuner kan tillgängliggöra högre utbildning för livslångt lärande på orter med långt avstånd från högskola eller universitet.

Fem lärosäten och fyra kommuner jobbade gemensamt i projektet kring några centrala temaområden:

 • Vilka är de bästa pedagogiska koncepten och e-lärandemodellerna – för studenten, gruppen, det lokala sammanhanget, arbetsgivaren och hur samverkar vi på bästa sätt kring detta?
 • Förutsättningar ur ett kommunalt perspektiv: Hur  kan man rigga och kvalitetssäkra det lokala sammanhanget för studenten, gruppen, pedagogen och arbetsgivaren, så att tillgång till och genomförande av högre utbildning fungerar med hållbarhet?
 • Regional utveckling och tillväxt: Vilka effekter och sett i en regional och nationell kontext? Hur inverkar strukturerad, strategisk samverkan på detta?
 • Hur skulle ett partnerskap för strukturerad och hållbar samverkan om tillgång till högre utbildning för platser och personer långt från lärosäten kunna byggas i en svensk kontext?
 • Vad krävs för att bygga upp ett hållbart lokalt campus för ökad tillgång till högre utbildning? Förstudie Campus Dalsland och konceptutveckling för generaliserbar kunskap utifrån Nya Vägar-projektet
 • Medverkande i projektet var: Linnéuniversitetet, Umeå universitet, Högskolan i Gävle, Högskolan i Halmstad, Högskolan Väst, Bengtsfors kommun, Halmstad kommun, Lysekils kommun, Västerviks kommun, Campus Västervik

Vi anordnade även konferenser

Första maj 2018 hölls den första Nya Vägar-konferensen, på Västervik Resort. Den lockade 120 deltagare från ett brett spektrum av lärosäten, kommuner och nyckelaktörer och intressenter.  Högskole- och forskningsminister Helene Hellmark Knutsson var på plats, landsbygdsminister Sven-Erik Bucht lämnade hälsning via länk, Riksdagen var representerad liksom TCO:s och SFS’ ledning.

Den 30 september till 1 oktober 2020 genomfördes den andra konferensen ”Nya vägar för tillgång till högre utbildning i hela landet”. Det var ett lyckat resultat med ungefär 250 deltagare.

Programmet genomfördes som en livestreamad TV-sändning med talarna samlade i Västervik. Det blev en professionell TV-produktion med Johan Wester som programledare. En mängd nyckelintressenter på området medverkade:

 •  Högskole- och forskningsministern Matilda Ernkrans
 •  Nationalekonomen Urban Gråsjö
 • Landsbygdsforskaren Sara Johansson
 • TCO-ordföranden Therese Svanström
 • Professor Stuart Gibb, University of the Highlands & Islands i Skottland.

Projektet ville visa på hållbara samverkans- och genomförandemodeller och därmed bidra med kunskapsunderlag för kommande politiska beslut och tillämpning på området.