Vikten av samverkan mellan utbildning och arbetsmarknad – Hur då?

Vikten av samverkan mellan utbildning och arbetsmarknad – Hur då?

Högskolor och Universitet har potential att såväl följa som att leda utveckling. Att matcha kurs- och programutbud så att studenten ur sitt perspektiv får bästa möjliga utbildning samtidigt som samhället får bästa möjliga kompetenstillskott är därför en fråga om ömsesidig samverkan. Men med vilka ska det samverkas? Vad är de olika parternas ansvar? Och hur ska den ömsesidiga samverkan formas?