Vad kan det nya resurstilldelningssystemet innebära för det livslånga lärandet?

Vad kan det nya resurstilldelningssystemet innebära för det livslånga lärandet?

Allt fler sluter upp bakom idén om att högskolan ska spela en större roll i det livslånga lärandet, samtidigt som andelen fristående kurser inom högskolan har minskat. Många lärosäten identifierar resurstilldelningssystemet som ett stort hinder för att kunna utveckla ett mer relevant kursutbud för den som påbörjar eller återvänder till studier senare i livet. Den pågående styr- och resursutredningen har bland annat fått i uppdrag att särskilt säkerställa möjligheten till ett livslångt lärande inom högskolan. Vilka förutsättningar behöver komma på plats för att högskolorna ska kunna ta ett större ansvar för det livslånga lärandet? Vad kan göras redan idag?