Vad är regeringens plan?

Vad är regeringens plan?

Den nuvarande regeringen talar återkommande om ”högre utbildning i hela landet – hela livet” och har satt frågorna om tillgängliggörande av högre utbildning på agendan igen.

I den parlamentariska landsbygdskommitténs betänkande lades ett antal förslag fram om insatser för att få bättre spridning på högre utbildning, och därmed stärka arbetet med kompetensförsörjning för näringsliv och offentlig sektor i hela ladet. Skolverket har regeringens uppdrag att fördela stöd för utveckling av lärcentra. Ett nytt förslag om satsningar på lärosätenas distanspedagogiska utveckling finns i landsbygdspropositionen. Vad är regeringens plan framåt? Hur ska man säkra hållbarhet i ”hela landet – hela livet”-frågan?