Vad är regeringens plan?

Vad är regeringens plan?

Den nuvarande regeringen talar återkommande om ”högre utbildning i hela landet – hela livet” och har satt frågorna om tillgängliggörande av högre utbildning på agendan igen.

I den parlamentariska landsbygdskommitténs betänkande lades ett antal förslag fram om insatser för att få bättre spridning på högre utbildning, och därmed stärka arbetet med kompetensförsörjning för näringsliv och offentlig sektor i hela ladet. Skolverket har regeringens uppdrag att fördela stöd för utveckling av lärcentra. Ett nytt förslag om satsningar på lärosätenas distanspedagogiska utveckling finns i landsbygdspropositionen. Vad är regeringens plan framåt? Hur ska man säkra hållbarhet i ”hela landet – hela livet”-frågan?

Regeringen lade nyligen fram den så kallade Tillträdespropositionen som bland annat föreslår ett behörighetsgivande prov till högskolan. Förslaget ger dock stort utrymme till regeringen att genom förordning forma innehållet. Så vad är regeringens ambitioner med att vidareutveckla tillträdet till högskolan?