Vad är problemet? Om tillgängliggörande av högre utbildning

Vad är problemet? Om tillgängliggörande av högre utbildning

Tillgången till högre utbildning är ojämnt fördelad över landet och koncentrerad primärt till de orter där högskolor och universitet är lokaliserade. Samtidigt är behovet av att få tillgång till högre utbildning växande även utanför högskoleorterna. Många lärosäten har minskat sitt utbud av fristående kurser för kompetensutveckling liksom utbudet av distansutbildningar, även om trenden ser ut att ha vänt på senare tid. Hur ser de olika aktörerna på problemet och vilket perspektiv är viktigast för respektive aktör?