Tomas Kronståhl

Tomas Kronståhl (S), kommunstyrelsens ordförande i Västerviks kommun, har under sin tid som lokal och regional politiker poängterat vikten av högre utbildning i hela landet. Han menar att det behövs nya sätt att tänka kring högre utbildning för att kunna kompetensförsörja arbetsmarknaden inom såväl privat som offentlig sektor.

SparaSpara