Samuel Engblom

Samuel Engblom är samhällspolitisk chef på TCO sedan 2014. Han har tidigare bland annat varit chefsjurist på samma organisation. Innan han kom till TCO var han biträdande analyschef på Arbetsmarknadsstyrelsen.
Samuel disputerade 2003 vid Europeiska universitetsinstitutet i Florens. 2018 blev han utnämnd till hedersdoktor vid den juridiska fakulteten i Lund.