Program

PROGRAM

TISDAG 15 MAJ

15.00 Registrering
Arenan, Västervik Resort

17.00 Mingel med tilltugg
Arenan, Västervik Resort

ONSDAG 16 MAJ

07.30 Registrering öppnar

08.00 Fika

08.30 Konferensen öppnar 
Medverkande: Johan Wester, konferencier

08.40 Inledning: Varför Västervik och varför Nya vägar?
Medverkande: Jerry Engström, Campus Västervik, Lena Lindhé, Högskolan Väst

09.00 Innovation inom Livslångt lärande – En global omvärldsanalys av trender och case
Medverkande: Pär Lager, omvärldsanalytiker

09.40 Panel: Vad är problemet? Tillgängliggörande av högre utbildning
Medverkande: Eva Nordmark, TCO, Pär Lager, omvärldsanalytiker, Jacob Adamowicz, Sveriges förenade studentkårer (SFS), Jan Theliander, Högskolan Väst

10.15 Fika

10.45 Panel: Vad betyder det livslånga lärandet för kommun och region?
Medverkande: Tomas Kronståhl (S), Peo Fahlström, Regionförbundet i Kalmar län (RFKL), Ingrid Thylin, Skellefteå kommun, Mari Kadowaki, Saft AB

11.15 Hur ser lärosätenas ambitioner ut? 
Medverkande: Martin Hellström, Högskolan Väst, Ann-Charlotte Larsson, LNU, Cecilia Bjursell, Jönköping University

12.00 Lunch på Tapas & Cava

13.00 Vad är regeringens plan?
Medverkande: Helene Hellmark Knutsson, Minister för högre utbildning och forskning

13.35 Panel: Vad kan det nya resurstilldelningssystemet innebära för det livslånga lärandet?
Medverkande: Eva Nordmark, TCO, Martin Hellström, Högskolan Väst, Helene Hellmark Knutsson, Minister för högre utbildning och forskning, Fredrik Christensson, riksdagsledamot (C), Pam Fredman, Styr- och resursutredningen (Strut), Charlotta Tjärdahl, Sveriges förenade studentkårer (SFS)

14.20 Fika

14.50 Introduktion: Parallella seminarier
Medverkande: Johan Wester

15.00 Parallella seminarier: ”Samverkansmodeller som skapar möjligheter”
Fördjupat pass om Nya vägar-projektet
Medverkande: Lena Lindhé, Högskolan Väst och Alastair Creelman, Linnéuniversitetet (LNU)

• Nordic Learning Center Innovation – Ett gemensamt nordiskt projekt
Medverkande: Emil Erichsen, Holbæk Uddannelses- og Studiecenter (HUSC)

KK-stiftelsens expertkompetensprogram
Medverkande: Jan Oscarsson, Linnéuniversitetet (LNU), Linn Gustavsson, Högskolan Väst

15.55 Seminarierna i korthet

16.10 Hur kan politiska initiativ gynna högre utbildning i hela landet? 
Medverkande: Eva Nordmark, TCO, Fredrik Christensson, riksdagsledamot (C), Tomas Kronståhl (S), Västerviks kommun, Charlotta Tjärdahl, Sveriges förenade studentkårer (SFS)

16.50 – 17.00 Avslutning
Medverkande: Johan Wester

17.00 – 19.30 After konferens
Relaxen är tillgänglig. Klicka för mer information

Kvällen

19.30 Mingel
Samling och mingel på Arenan, Västervik Resort
20.00 Middag
Trerättersmiddag med underhållning och spännande överraskningar

TORSDAG 17 MAJ

08.00 Samling och fika

08.30 Reflektion kring gårdagen
Medverkande: Johan Wester

08.50 Inspirationsföreläsning ”Den mänskliga viljans makt”
Medverkande: Milad Mohammadi

09.30 Lokala campus? Två exempel.
Medverkande: Jerry Engström, Campus Västervik, Ingrid Thylin, Skellefteå kommun

10.00 Fika

10.30 Vikten av samverkan mellan utbildning och arbetsmarknad – Hur då?
Medverkande: Jan Theliander, Högskolan Väst, Ann-Charlotte Larsson, LNU, Tomas Kronståhl (S), Västerviks kommun, Samuel Engblom, TCO, Helen Dannetun, Linköpings Universitet

11.20 Avslutande reflektion
Medverkande: Johan Wester, Jerry Engström, Campus Västervik, Tomas Kronståhl (S), Västerviks kommun, Samuel Engblom, TCO, Martin Hellström, Högskolan Väst, Ann-Charlotte Larsson, Linnéuniversitetet (LNU)

11.45 Lunch
Du kan välja att äta på plats eller ta med dig.

MEDVERKANDE
I PROGRAMMET

Klicka på namnen för mer information.


Johan Wester
Konferencier


Helene Hellmark Knutsson
Minister för högre utbildning och forskning

Jerry Engström
Campus Västervik

Lena Lindhé
Högskolan Väst

Pär Lager
Omvärldsanalytiker

Eva Nordmark
Ordförande i TCO

Helen Dannetun
Rektor, Linköpings Universitet

Ann-Charlotte Larsson
Vice rektor, Linnéuniversitetet

Emil Erichsen
Projektledare, Holbæk Uddannelses- og Studiecenter (HUSC)

Milad Mohammadi
Inspiratör och social entreprenör

Fredrik Christensson
Riksdagsledamot (C) och Centerpartiets talesperson för ungas jobb, högre utbildning och forskning

Jan Oscarsson
Universitetslektor, Linnéuniversitetet

Jan Theliander
Prorektor, Högskolan Väst

Martin Hellström
Rektor, Högskolan Väst

Tomas Kronståhl
Kommunstyrelsens ordförande (S), Västerviks kommun

Cecilia Bjursell
Centrumledare för Encell, Jönköping University

Charlotta Tjärdahl
Ordförande för Sveriges förenade studentkårer

Jacob Adamowicz
Vice ordförande för Sveriges förenande studentkårer

Pam Fredman
Särskild utredare för styr- och resursutredningen (Strut)

Linn Gustavsson
Universitetslektor vid Högskolan Väst

Samuel Engblom
Samhällspolitisk chef på TCO

Ingrid Thylin
Avdelningschef för Samhällsutveckling i Skellefteå kommun

Peo Fahlström
Ansvarig för skol- och utbildningsfrågor på Regionförbundet i Kalmar län

Alastair Creelman
E-lärandespecialist och omvärlds- bevakare vid Linnéuniversitetet

Mari Kadowaki
Civilingenjör och VD på Saft AB

 

SparaSparaSparaSpara

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara