Presentationer

Presentationer från de medverkande på Nya Vägar-konferensen 2020

ONSDAG 30 SEPTEMBER

  • 08.30 Start  Länk till bildspel
  • 08.40 Hur kan vi bli bättre på samverkan och struktur för ökad tillgång till högre utbildning i hela landet? Länk till presentation
  • 09.00 ”Ingen ska ha längre än 30 km till 30 minst treåriga högskoleprogram” Länk till presentation Stuart Gibb
  • 10.30 Vad säger forskningen om effekter av tillgång till högre utbildning – lokalt, regionalt, nationellt? Presentation Urban Gråsjö  Presentation Sara Johansson
  • 12.30 Digitaliseringen av den högre utbildningen – färsk ESO-studie. Presentation
  • 13.00 Politiken mot väggen: Hur ser regeringens plan framåt ut när det gäller tillgång till högre utbildning i hela landet? Vad har gjorts hittills och vilka insatser krävs för bättre samverkan och struktur?
  • 14.00 Yrkeshögskole- och högskolesystemen – hur kan man arbeta tillsammans för att öka tillgången till eftergymnasial utbildning i hela landet?  Introfilm Cecilia Bjursell     Presentation FEI
  • 14.45 Paneldebatt: hur samverkar vi kring kompetensfrågorna nationellt, regionalt, lokalt – och hur bidrar samverkan till ökad tillgång till högre utbildning i hela landet?
  • 15.45 Kvalitetsutmaningarna – hur säkrar vi kvaliteten i högre utbildning när fler studerar i en mer distribuerad och flexibel kontext? Presentation UHI   Länk till presentation Mats Ericson
  • 16.30 VINNOVA presenterar sitt arbete med kompetensförsörjning och livslångt lärande Presentation

 

TORSDAG 1 OKTOBER