Peo Fahlström

Peo Fahlström, f.d. lärare och skolledare som sedan 2014 arbetar som ansvarig för skol- och utbildningsfrågor på Regionförbundet i Kalmar län. I det regionala uppdraget ingår att samordna nätverk för olika nivåer och funktioner inom utbildningssektorn, från förskola till högre utbildning. Utbildningsfrågorna står i centrum för regionens möjlighet att växa och förse samhället med kompetens.