Pam Fredman

Pam Fredman är särskild utredare för styr- och resursutredningen (Strut). Den 27 april 2017 beslutade regeringen att tillsätta utredningen ”Styrning för starka och ansvarsfulla lärosäten” och som särskild utredare utsågs Pam Fredman.

Pam Fredman är sedan tidigare professsor i neurokemi vid Göteborgs universitet, där hon även arbetat som rektor. Hon har också suttit i styrelsen för Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF).

SparaSpara