Om projektet

Nya Vägar är ett projekt inom Vinnovas program Utveckling av lärosätenas samverkanskapacitet (även kallat K3 – kunskapstriangeln). Projektet koordineras av Högskolan Väst. Dess övergripande syfte är att utveckla, synliggöra och kvalitetssäkra hållbara modeller för hur lärosäten runtom i landet i samverkan med kommuner kan tillgängliggöra utbildning för livslångt lärande på orter med långt avstånd från högskola eller universitet.

Projektet vill med involvering av lärosäten och kommuner vidareutveckla, sammanställa och visa på hållbara samverkans- och genomförandemodeller och därmed bidra med kunskapsunderlag för kommande politiska beslut och tillämpning på området.

Målet är utarbetandet av gemensamma goda helhetskoncept och ansvarstagande för studenters framgångsrika studier för livslångt lärande på orter med långa avstånd till högskola eller universitet.

Långsiktig kompetensförsörjning

Högutbildad kompetens behövs i hela landet och många orter och regioner står inför omfattande utmaningar när det gäller den långsiktiga kompetensförsörjningen. Näringsliv och offentliga aktörer har svårt att hitta personal med rätt utbildning.

Det är viktigt för innovation, tillväxt och kunskapsbildning att arbetsmarknader som är belägna på långt avstånd från orter med högre utbildning kan ha kontakt med, påverka och vara involverade i såväl akademisk utbildning som i kunskapsutveckling och kunskapsdriven innovation.

Urbaniseringstrenden

I förlängningen hotas landsbygdskommunernas tillväxt liksom samhällsutvecklingen i hela landet av den kunskaps- och kompetensklyfta som nu förstärks allt mer. De utbildningspolitiska vägvalen har hittills inte kunnat hejda den negativa trenden.

Vad är Nya Vägar?

Nya vägar är ett samverkansprojekt där vi vill utveckla och kvalitetssäkra hållbara modeller för hur lärosäten runtom i landet i samverkan med kommuner kan tillgängliggöra utbildning för livslångt lärande på orter med långt avstånd från högskola eller universitet.

Medverkande parter

Deltagare i projektet

Lena Lindhé, Högskolan Väst, lena.lindhe@hv.se

Jerry Engström, Campus Västervik, jerry.engstrom@vastervik.se

Torbjörn Håkansson, Linnéuniversitetet, torbjorn.hakansson@lnu.se

Alastair Creelman, Linnéuniversitetet, alastair.creelman@lnu.se

Christian Östlund, Högskolan Väst, christian.ostlund@hv.se

Katarina Henriksson, Umeå universitet, katarina.henriksson@umu.se

Jörgen Holmberg, Högskolan i Gävle, jorgen.holmberg@hig.se

Joakim Tell, Högskolan i Halmstad, joakim.tell@hh.se

Agne Berg, Campus Västervik, agne.berg@vastervik.se

Kent Wallén, Campus Västervik, kent.wallen@outlook.com

Lena Garberg, Lysekils kommun, lena.garberg@lysekil.se

Lisa Hedman, Campus Västervik, lisa.hedman@vastervik.se

Jan Bäcklin, Högskolan i Gävle, jan.backlin@hogskol.se

Ågot Einebrant Lundén, Linnéuniversitetet, agot.einebrant-lunden@lnu.se

Mattias Hansson, Halmstads kommun, mattias.hansson@halmstad.se

Lina Bjerke, Jönköping University, lina.bjerke@ju.se

Bibbi Ringsby Jansson, Högskolan Väst, bibbi.ringsby-jansson@hv.se 

Ovan: Foto från projektmöte i Stockholm 180919

Projektet finansieras av VINNOVA