Om projektet

Nya Vägar är ett projekt inom Vinnovas program Utveckling av lärosätenas samverkanskapacitet (även kallat K3 – kunskapstriangeln). Projektet koordineras av Högskolan Väst. Dess övergripande syfte är att utveckla, synliggöra och kvalitetssäkra hållbara modeller för hur lärosäten runtom i landet i samverkan med kommuner kan tillgängliggöra utbildning för livslångt lärande på orter med långt avstånd från högskola eller universitet.

Högutbildad kompetens behövs i hela landet och många orter och regioner står inför omfattande utmaningar när det gäller den långsiktiga kompetensförsörjningen. Näringsliv och offentliga aktörer har
svårt att hitta personal med rätt utbildning. I förlängningen hotas landsbygdskommunernas tillväxt liksom samhällsutvecklingen i hela landet av den kunskaps- och kompetensklyfta som nu förstärks allt mer. De
utbildningspolitiska vägvalen har hittills inte kunnat hejda den negativa trenden. Det är viktigt för innovation, tillväxt och kunskapsbildning att arbetsmarknader som är belägna på långt avstånd från orter med högre utbildning kan ha kontakt med, påverka och vara involverade i såväl akademisk utbildning som i kunskapsutveckling och kunskapsdriven innovation.
Fem lärosäten och tre kommuner jobbar gemensamt i projektet kring några centrala temaområden:
  • Vilka är de bästa pedagogiska koncepten och e-lärandemodellerna – för studenten, gruppen, det lokala sammanhanget, arbetsgivaren etc och hur samverkar vi på bästa sätt kring detta?
  • Förutsättningar ur ett kommunalt perspektiv: Hur kan man rigga och kvalitetssäkra det lokala sammanhanget för studenten, gruppen, pedagogen, arbetsgivaren etc så att tillgång till och genomförande av högre utbildning fungerar med hållbarhet?
  • Regional utveckling och tillväxt: Vilka effekter och samhällsvinster ger en ökad tillgång till högre utbildning på lokal nivå och sett i en regional och nationell kontext? Och hur inverkar strukturerad, strategisk samverkan på detta?
Projektet vill visa på hållbara samverkans- och genomförandemodeller och därmed bidra med kunskapsunderlag för kommande politiska beslut och tillämpning på området.

 

Projektet pågår till och med juni 2020.

Medverkande parter

Deltagare i projektet

Lena Lindhé, Högskolan Väst (projektledare), lena.lindhe@hv.se

Jerry Engström, Campus Västervik, jerry.engstrom@vastervik.se

Torbjörn Håkansson, Linnéuniversitetet, torbjorn.hakansson@lnu.se

Alastair Creelman, Linnéuniversitetet, alastair.creelman@lnu.se

Christian Master Östlund, Högskolan Väst, christian.ostlund@hv.se

Katarina Henriksson, Umeå universitet, katarina.henriksson@umu.se

Jörgen Holmberg, Högskolan i Gävle, jorgen.holmberg@hig.se

Joakim Tell, Högskolan i Halmstad, joakim.tell@hh.se

Agne Berg, Campus Västervik, agne.berg@vastervik.se

Kent Wallén, Campus Västervik, kent.wallen@outlook.com

Lena Garberg, Lysekils kommun, lena.garberg@lysekil.se

Lisa Hedman, Campus Västervik, lisa.hedman@vastervik.se

Jan Bäcklin, Högskolan i Gävle, jan.backlin@hogskol.se

Ågot Einebrant Lundén, Linnéuniversitetet, agot.einebrant-lunden@lnu.se

Mattias Hansson, Halmstads kommun, mattias.hansson@halmstad.se

Urban Gråsjö, Högskolan Väst, urban.grasjo@hv.se

Lina Bjerke, Jönköping University, lina.bjerke@ju.se

Bibbi Ringsby Jansson, Högskolan Väst, bibbi.ringsby-jansson@hv.se 

Ovan: Foto från projektmöte i Stockholm 180919

Projektet finansieras av VINNOVA