Vad är ”Nya vägar”?

Vad är ”Nya vägar”?

NYA VÄGAR är ett samverkansprojekt där vi vill utveckla och kvalitetssäkra hållbara modeller för hur lärosäten runtom i landet i samverkan med kommuner kan tillgängliggöra utbildning för livslångt lärande på orter med långt avstånd från högskola eller universitet. Projektet finansieras av VINNOVA inom ramen för programmet ”Universitets och högskolors samverkanskapacitet”. Modellerna ska inbegripa kvalitetssäkrade lösningar på utbildningarnas genomförande vad avser tillträde/antagning, pedagogik, digitalisering, examination, arbetslivsanknytning, uppföljning, lokaler/infrastruktur, studentstöd, ansvarsfördelning mellan kommun och lärosäte med mera.  Läs mer om projektet här.

Målet är utarbetandet av gemensamma goda helhetskoncept och ansvarstagande för studenters framgångsrika studier för livslångt lärande på orter med långa avstånd till högskola eller universitet. Medverkande parter är: Högskolan Väst, Linnéuniversitetet, Högskolan i Halmstad, Högskolan i Gävle, Umeå universitet, Halmstads kommun, Lysekils kommun samt Västerviks kommun.

Projektet har sin bakgrund i det pilotprojekt med samma namn, där Högskolan Väst och Linnéuniversitetet tillsammans med Västerviks kommun, Vimmerby kommun och Hultsfreds kommun i norra Kalmar län ansökte om projektmedel hos regeringen för att genomföra en testperiod med motsvarande syfte, att pröva modeller för att med hög kvalitet erbjuda efterfrågad högskoleutbildning på en ort utan eget lärosäte.