Urbaniseringstrenden

Urbaniseringstrenden

I förlängningen hotas landsbygdskommunernas tillväxt liksom samhällsutvecklingen i hela landet av den kunskaps- och kompetensklyfta som just nu förstärks allt mer. De utbildningspolitiska vägvalen har hittills inte kunnat hejda den negativa trenden.

Urbanisering och generellt stegrande krav på den högre utbildningens arbetsmarknadsmatchning, samt ett ökande söktryck, är faktorer som gör att lärosätena har svårt att svara upp mot behoven på mindre orter. Ytterst kan utvecklingen utgöra ett hot mot välfärd och demokrati om kunskaps- och utbildningsklyftorna växer sig större.