Högre utbildning behövs i hela landet

Högre utbildning behövs i hela landet

Sverige har idag 197 landsortskommuner, med ett undantag saknar alla dessa kommuner högskola eller universitet. Många unga människor flyttar till större städer och till högskole-/universitetsorter för att utbilda sig och återvänder i mindre grad. Återflyttningen till hemkommunen direkt efter avslutad utbildning är låg.

Minskade volymer av högre utbildning på distans eller i utlokaliserad form har på senare år påverkat denna utveckling ytterligare.