Om Nya Vägar

Om Nya Vägar

Hur kan vi säkra kompetensförsörjningen i mindre städer och på landsbygden?

Utflyttningen från landsbygd och mindre kommuner till större städer och högskole-/universitetsorter är ett problem och en utmaning för många kommuner i Sverige.

Samtidigt ökar behovet av människor med eftergymnasial kompetens hos våra arbetsplatser, såväl offentliga som privata – i hela landet.