Medverkande

Medverkande Nya Vägar-konferensen 2020

(med reservation för uppdateringar och ändringar som kan tillkomma)

Johan Wester, moderator

Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning.
Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Stuart Gibb, Vice-Principal International and External Engagement,
University of the Highlands and Islands, Scotland

Lina Bjerke, universitetslektor nationalekonomi, Jönköping University

Urban Gråsjö, universitetslektor nationalekonomi, Högskolan Väst

Mats Ericson, ordförande Sveriges universitetslärarförbund, SULF.
Foto: Stefan Tell

Anders Söderholm, generaldirektör, Universitetskanslersämbetet, UKÄ
Foto: Eva Dalin

Gunilla Svantorp (S), Riksdagen, ordförande i utbildningsutskottet

Fredrik Christensson (C), Riksdagen, ledamot av utbildningsutskottet

Martin Hellström, rektor Högskolan Väst

Ann-Charlotte Larsson, vicerektor Linnéuniversitetet.
Foto: Linnéuniversitetet

Samuel Engblom, samhällspolitisk chef, TCO
Foto: Eva Edsjö

Maria Landgren, VINNOVA

Magnus Wallerå, Chef för utbildning, forskning och innovation, Svenskt Näringsliv.

Jan Theliander, prorektor Högskolan Väst

Christer Bergqvist, enhetschef och ställföreträdande generaldirektör, Myndigheten för yrkeshögskolan, MYH

Jerry Engström, chef Campus Västervik

Lena Lindhé, projektledare samverkan, Högskolan Väst
Projektledare ”Nya Vägar”

Anders Carlberg, avdelningschef Forskning, utveckling och utbildning, Västra Götalandsregionen. Foto: Västra Götalandsregionen.

Nicola Smith, Head of Careers and Employability, University of the Highlands and Islands, Skottland

Alastair Creelman, e-lärandespecialist, Linnéuniversitetet

Simon Edström, Sveriges förenade studentkårer, SFS

Magnus Rolf, VD Företagsekonomiska institutet, FEI

Katrien Vanhaverbeke, sektionschef avd. Tillväxt och samhällsbyggnad, Sveriges kommuner och regioner, SKR

Anita Hansbo, utredare Sveriges universitets- och högskoleförbund, SUHF

Emma Sorbring, professor i barn- och ungdomsvetenskap, Högskolan Väst

Johan Kostela, samverkansstrateg, Högskolan Dalarna.
Foto: Högskolan Dalarna

Christian Master Östlund, universitetslektor informatik, Högskolan Väst

Jörgen Holmberg, universitetslektor didaktik, Högskolan i Gävle

Monika Hattinger, universitetslektor informatik, Högskolan Väst

Anders Palmqvist, avdelningschef, Högskolan Väst

Lena Garberg, kvalitets- och utvecklingschef, Lysekils kommun

Kent Wallén, handläggare, Campus Västervik

Michaela Ericsson, FoU-strateg, Campus Västervik