Medverkande

Medverkande Nya Vägar-konferensen 2020

(med reservation för uppdateringar och ändringar som kan tillkomma)

Johan Wester, moderator

Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning.
Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Stuart Gibb, Vice-Principal International and External Engagement,
University of the Highlands and Islands, Scotland

Sara Johansson, universitetslektor nationalekonomi, Jönköping University

Urban Gråsjö, universitetslektor nationalekonomi, Högskolan Väst

Therese Svanström, ordförande, TCO. Foto: Eva Edsjö

Mats Ericson, ordförande Sveriges universitetslärarförbund, SULF.
Foto: Stefan Tell

Anders Söderholm, generaldirektör, Universitetskanslersämbetet, UKÄ
Foto: Eva Dalin

Gunilla Svantorp (S), Riksdagen, ordförande i utbildningsutskottet

Fredrik Christensson (C), Riksdagen, ledamot av utbildningsutskottet

Martin Hellström, rektor Högskolan Väst

Rhiannon Tinsley, Academic Registrar, University of the Highlands and Islands, UHI

Ann-Charlotte Larsson, vicerektor Linnéuniversitetet.
Foto: Linnéuniversitetet

Samuel Engblom, samhällspolitisk chef, TCO
Foto: Eva Edsjö

Karin Aase, enhetschef, områdesansvarig Kompetensförsörjning för omställning, VINNOVA

Anna-Carin Ramsten, områdesledare Kompetensförsörjning för omställning, VINNOVA

Magnus Wallerå, Chef för utbildning, forskning och innovation, Svenskt Näringsliv.

Jan Theliander, prorektor Högskolan Väst

Cecilia Bjursell

Cecilia Bjursell, professor, centrumledare för Encell – Nationellt centrum för livslångt lärande, Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping

Christer Bergqvist, enhetschef och ställföreträdande generaldirektör, Myndigheten för yrkeshögskolan, MYH

Jerry Engström, chef Campus Västervik

Lena Lindhé, samverkansstrateg, Högskolan Väst
Projektledare ”Nya Vägar”

Anders Carlberg, avdelningschef Forskning, utveckling och utbildning, Västra Götalandsregionen. Foto: Västra Götalandsregionen.

Nicola Smith, Head of Careers and Employability, University of the Highlands and Islands, Skottland

Alastair Creelman, e-lärandespecialist, Linnéuniversitetet

Sofia Hylander, utredare: utbildning och livslångt lärande, TCO

Simon Edström, ordförande Sveriges förenade studentkårer, SFS

Emma Sorbring, professor i barn- och ungdomsvetenskap, Högskolan Väst

Magnus Rolf, VD Företagsekonomiska institutet, FEI

Kjell Nyman, utredare, projektledare

Katrien Vanhaverbeke, sektionschef avd. Tillväxt och samhällsbyggnad, Sveriges kommuner och regioner, SKR

Elinor Nilsson, koordinator eftergymnasial utbildning, Campus Västervik

Johan Kostela, samverkansstrateg, Högskolan Dalarna.
Foto: Högskolan Dalarna

Christian Master Östlund, universitetslektor informatik, Högskolan Väst

Jörgen Holmberg, universitetslektor didaktik, Högskolan i Gävle

Monika Hattinger, universitetslektor informatik, Högskolan Väst

Mats Schantz, jurist, Högskolan Väst

Anders Palmqvist, avdelningschef, Högskolan Väst

Lena Garberg, kvalitets- och utvecklingschef, Lysekils kommun

Kent Wallén, handläggare, Campus Västervik

Michaela Ericsson, FoU-strateg, Campus Västervik