Martin Hellström

Martin Hellström är rektor för Högskolan Väst sedan januari 2017. Han kommer närmast från Högskolan i Borås där han varit prorektor sedan augusti 2011. Martin Hellström har tidigare varit verksam inom universitetsvärlden och undervisat och forskat i tysk kultur, litteratur och litteraturhistoria vid Mitthögskolan och vid Göteborgs universitet.

SparaSpara