Mari Kadowaki

Mari Kadowaki är civilingenjör och VD på Saft AB sedan 2007. Batteritillverkaren Saft AB har cirka 550 medarbetare i Oskarshamn. Mari Kadowaki deltar i panelen ”Vad betyder det livslånga lärandet för kommun och region” tillsammans med Peo Fahlström, Regionförbundet i Kalmar län (RFKL),

SparaSpara

SparaSpara