Linn Gustavsson

Linn Gustavsson, universitetslektor vid Högskolan Väst. Disputerade 2007 inom människa-teknik-design och har sedan arbetat med och forskat inom interaktion mellan människa och maskin, främst automationssystem. Hon är en del av projektet ”Prodex – Expert i produktionsteknik” där hon ansvarar för de formella delarna kring kursplaner och kursutveckling samt arbetar med samverkansmöten. Även praktisk koordinering och teknikstöd för kurser inom additiv tillverkning ligger på hennes bord. Projektet fokuserar skräddarsydda akademiska kurser som del av kompetensutveckling för yrkesverksamma inom tillverkningsindustrin. Där en blandning av stora och små företag möts och samverkar.