Lena Lindhé

Lena Lindhé, utvecklingsstrateg vid Högskolan Väst, arbetar bland annat med externa relationer med fokus på regional utveckling och högskolans samverkan med lokala och regionala externa aktörer. Lena Lindhé är projektledare för Vinnovaprojektet ”Nya Vägar för flexibilitet i högre utbildning”.

SparaSpara

SparaSpara