Kalendarium & Kontakt

På Gång:

Nya Vägar-konferensen 2020
30 september – 1 oktober 2020

Välkommen till den andra nationella – och delvis internationella –
Nya Vägarkonferensen! Vi ses i Västervik den 30 september – 1 oktober (med välkomstkväll den 29 september) för att diskutera och ta höjd för mer
samverkan och strukturerade nationella satsningar på högre
utbildning för hela landet. Mer info här: www.nyavagar.se/konferens

Studiebesök vid University of the Highlands & Islands, Skottland
21-22 maj 2019

Projektgruppen besöker UHI, ett universitet som konceptualiserat och byggt hela sin utbildnings- och forskningsmiljö för kombinationen glesbefolkad geografi och samverkan för tillgång till högre utbildning för alla. UHI är fullvärdigt universitet sedan 2011.

Webbinarium: Framtidens högskola – vision och utmaningar
6 dec 2018 15-00-16.00

Hur ser framtidens högskola ut? Det är grundfrågan bakom ett webbinarium torsdag 6 december 15.00-16.00, Framtidens högskola – vision och utmaningar, som arrangeras i samarbete mellan ITHU (Nätverket för IT i högre utbildning), NITUS (Nätverket för kommunala lärcentra) och Vinnoveprojektet Nya vägarMer information och anmälan.

Nya Vägar-projektets halvtidsdialog med politik och andra intressenter
Riksdagen, 5 dec 2018 11.30-13.30

  • TCO presenterar sitt utbildningsindex som illustrerar geografins betydelse för tillgängligheten. Samuel Engblom, samhällspolitisk chef.
  • Vad säger forskningen om effekter av lokal tillgång till högre utbildning? Nationalekonomen Lina Bjerke, Jönköping University, ger några reflektioner utifrån en pågående studie.
  • Projektet ”Nya Vägar”, där 5 lärosäten och 3 kommuner ingår, vill visa på goda samverkansmodeller för att göra högre utbildning tillgänglig i hela landet. Jerry Engström Campus Västervik & Lena Lindhé, Högskolan Väst.

För information och anmälan, kontakta Fredrik Christensson fredrik.christensson@riksdagen.se 

Kontakt

Kontaktpersoner för projektet ”Nya Vägar”:

 

Jerry Engström
Campuschef Västervik

Telefon: 0490 – 25 41 14
Mejl: jerry.engstrom@vastervik.se

 

 

Lena Lindhe
Utvecklingsstrateg, Högskolan Väst

Telefon: 0520 22 30 80, 0733975104
Mejl: lena.lindhe@hv.se