Konferens

I maj 2018 hölls den första nationella Nya Vägar-konferensen i Västervik. Den blev en stor framgång och visade tydligt att det behövs en arena för berörda intressenter att på övergripande plan diskutera tillgången till högre utbildning för livslångt lärande i hela landet.

Planen är att Nya Vägar-konferensen ska återkomma vartannat år. Arbetet har inletts inör nästa Nya Vägar-konferens, som hålls 13-14 maj 2020 på Gränsö Slott i Västervik. Spara datumet!

Mer om Nya vägar-konferensen 2018