KK-stiftelsens expertkompetensprogram

KK-stiftelsens expertkompetensprogram

KK-stiftelsen* finansierar ett lyckat program där universitets och högskolors forskning knyts ihop med kompetensbehov inom näringslivet genom särskilda skräddarsydda kurser på avancerad nivå. Kurserna tas fram i dialog mellan företagen och lärosätet. Hur kan dessa kurser och riktade koncept se ut? Vilka fördelar finns med denna typ av utbildningsinsats? Och vilka utmaningar medför den? Representanter från Linnéuniversitetet respektive Högskolan Väst beskriver ett par av sina olika expertkompetensprogram.