Jan Theliander

Jan Theliander är prorektor vid Högskolan Väst och har under många år arbetat med utveckling av akademins samverkan med näringsliv, offentlig sektor och civilsamhälle. Han var i ett tidigt skede en central person i arbetet med samverkansprojektet ”NYA Vägar”.

(Läs mer om projektet här)

 

SparaSpara