Jan Oscarsson

Jan Oscarsson, universitetslektor vid Linnéuniversitetet, disputerade våren 2014 med en avhandling om hållfasthetssortering av konstruktionsvirke. Jan Oscarsson är även biträdande projektledare för utbildningsprojektet ”Expertkompetens för hållbart träbyggande” och arbetar där med frågor kring att utveckla och erbjuda kurser på akademisk nivå till yrkesverksamma inom sektorn.

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara