Innovation inom Livslångt lärande – En global omvärldsanalys av trender och case

Innovation inom Livslångt lärande – En global omvärldsanalys av trender och case

Omsättningshastigheten i yrken och roller är hög i dagens arbetsliv, många jobb förändras i snabb takt, andra jobb försvinner och nya tillkommer. Det blir allt viktigare att tillgodose behovet av livslångt lärande för stora grupper. Samtidigt utvecklas en mängd nya format och teknologier för hur individen kan tillgodogöra sig ny kunskap för ett föränderligt yrkesliv. Hur kan samhället möta dessa behov och utmaningar på kort och lång sikt?