Ingrid Thylin

Ingrid Thylin, avdelningschef för Samhällsutveckling i Skellefteå kommun. Ingrid ansvarar för strategiska kontakter med universitet och högskolor samt för kommunens samverkan med akademin avseende FoU-frågor. Hon har själv ett förflutet som forskare vid SLU och har under många år jobbat med att utveckla Campus Skellefteå. Ingrid brinner för att tillgängliggöra högre utbildning till fler och skapa förutsättningar för högre studier även utanför universitetens huvudcampus, där lärcentra kan spela en mer central roll i framtiden. Kompetensförsörjning, kompetensutveckling och FoU-samverkan som når hela landet är centralt för hennes arbete.