Helene Hellmark Knutsson

Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning. ”Kunskap är grunden för en positiv samhällsutveckling och vårt främsta internationella konkurrensmedel. Sverige ska konkurrera med kunskap och kompetens – inte med låga löner.”