Helen Dannetun


Helene Dannetun är rektor vid Linköpings universitet och ser som sitt främsta uppdrag att skapa de bästa förutsättningarna för den högsta kvaliteten i utbildning och forskning. Helen är också ordförande i Sveriges Universitet och Högskoleförbund (SUHF).

SparaSparaSparaSpara

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara