Fördjupat pass om Nya vägar-projektet

Fördjupat pass om Nya vägar-projektet

Projektet ”Nya vägar för flexibilitet i högre utbildning – i hela landet” vill belysa och beskriva goda modeller för samverkan om tillgängliggörande av högre utbildning till orter långt från lärosäten. Vad krävs av kommuner och andra lokala aktörer? Vad krävs av lärosätena? Vad säger aktuell forskning om de lokala och regionala effekterna av tillgång till högre utbildning? Och hur ser de bästa samverkansmodellerna ut? Projektet finansieras av Vinnova och involverar fem högskolor/universitet och tre kommuner.