Eva Nordmark

Eva Nordmark är sedan 2011 ordförande  i  TCO som  är en partipolitiskt fristående centralorganisation som samlar 14 fackförbund med nästan 1,4 miljoner medlemmar. Som ordförande i TCO vill Eva bidra till ett hållbart och framgångsrikt arbetsliv för alla landets tjänstemän. Innan dess var hon förbundsordförande för SKTF, numera med namnet Vision.  Eva Nordmark kommer från Luleå och har en lång erfarenhet av politisk och facklig verksamhet.

Eva har ett stort engagemang för högre utbildning och yrkesverksammas tillgång till kompetensutveckling och vidareutbildning. Hon är ordförande i Luleå Tekniska Universitet och leder i denna roll universitetsstyrelsens arbete.

 

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara

SparaSparaSparaSpara

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara