Emil Erichsen

Emil Erichsen är projektledare för Holbæk Uddannelses- og Studiecenter (HUSC). Projektet har vuxit fram eftersom en stor andel av ortsbefolkningen flyttar från orten (på grund av att det saknas utbildningsmöjligheter), vilket i sin tur leder till att privata och offentliga företag saknar kompetent arbetskraft. Projektet initierades 2016 och kommer fram till 2019 att utveckla och testa en ny modell i den danska utbildningsvärlden. HUSC är inspirerat av svenska lärcentra men anpassad till lokala förhållanden.

SparaSpara