Charlotta Tjärdahl

Charlotta Tjärdahl, ordförande för Sveriges förenade studentkårer, arbetar främst med styr-, resurs- och kvalitetssystemfrågor för högre utbildning och forskning. Som representant för den samlade svenska studentrösten är hon även ansvarig för organisationens internationella påverkan.

SparaSpara