Cecilia Bjursell

Cecilia Bjursell är centrumledare för Encell – Nationellt centrum för livslångt lärande vid Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping. Hon arbetar med två övergripande forskningsområden: Kunskap och lärande i organisationer och Utbildningsledning. Rollen som centrumledare samspelar med hennes syn på forskning där Cecilia Bjursell ser sitt uppdrag i att utveckla och sprida kunskap i samverkan för att bidra till samhället på olika sätt.

SparaSpara