Ny rapport: Kvalitet i decentraliserade lärmiljöer för högre utbildning

Välkommen att ta del av en färsk rapport som behandlar frågor om kvalitet i decentraliserade miljöer för högre utbildning. Det saknas samlad kunskap om hur man kan arbeta med kvalitet i decentraliserade miljöer för högre utbildning i Sverige. Miljöerna ingår inte i det akademiska ”ekosystemet” utan ägs och drivs av kommuner eller andra aktörer. Det saknas statlig grundfinansiering och verksamheten vilar ofta på kommunala strategier och eldsjälar som driver verksamheten.
I rapporten beskrivs och speglas ett antal olika decentraliserade miljöer för högre utbildning, i Sverige samt även internationellt. Frågeställningar om hur man kan erbjuda hög kvalitet i lärmiljön för studenten diskuteras och problematiseras. En ny miljö under uppbyggnad beskrivs också.

HV_UHR_kval_i_decentr_miljöer_rapport_final_red

Västra Götalandsregionen satsar på Campus Dalsland

Västra Götalandsregionen, VGR, har beslutat om kraftfullt finansiellt stöd för att bidra till förverkligandet av Campus Dalsland. Man finansierar anpassning av den fysiska miljön på Dalslands sjukhus i Bäckefors, samt har beslutat om driftsfinansiering för kommande tre åren med långsiktighet i fokus.

  • Läs mer på Campus Dalslands webbplats: https://campusdalsland.se/arkiv/nyheter/2021/2021-12-17-vastra-gotalandsregionen-satsar-166-miljoner-pa-campus-dalsland
  • Läs mer på VGR:s hemsida: https://www.vgregion.se/regional-utveckling/aktuellt-ru/vastra-gotalandsregionen-satsar-pa-campus-dalsland/

Nya Vägar fortsätter att inspirera

Nya Vägar fortsätter att fungera pådrivande i diskussionen om tillgång till och flexibilitet i högre utbildning även om projekttiden formellt är slut. Under året har flera konferenser lyft fram Nya Vägar-temat på olika sätt – såväl i Sverige som i andra nordiska länder.
I Danmark hölls i juni konferensen ”Nye veje til uddannelse i hele landet”, där Jerry Engström från Campus Västervik och Gunilla Svantorp från Sveriges riksdag medverkade. Program, information och inspelning från konferensen finns här: https://www.rksk.dk/…/konference-nye-veje-til…
I juni höll även Akademi Norr en heldagskonferens – ”Koordinerad kraftsamling” – där man bl.a. belyste behovet av ett ”högskolelyft” i Norr- och Västerbotten. Lena Lindhé och Jerry Engström från Nya Vägar medverkade. Program och info här: https://www.akademinorr.se/post/se-konferensen-h%C3%A4r
Inspelat pass om Nya Vägar här: https://youtu.be/CAPRrJCfrbM
I förra veckan anordnades den norska konferensen ”Laering i nord” på liknande tema, och Nya Vägar var inbjudna än en gång. Info och program finns här: https://nvl.org/…/Laering-i-nord-NVLEPALE-konferansen…
Dokumentation och inspelningar från denna konferens kommer att publiceras inom kort.
Foto: Unsplash

Vi ställer inte in – vi ställer om! Nya Vägarkonferensen 2020 blir ”semi-digital”.

Vi ställer inte in – vi ställer om! Nya Vägarkonferensen 2020 blir ”semi-digital”.

Programmet genomförs som en livestreamad TV-sändning den 30 september, med talarna samlade i Västervik. Det blir en professionell TV-produktion med Johan Wester som programledare. Du som deltar i konferensen kommer att ha möjlighet till dialog och interaktion med Johan och de medverkande talarna. Samtliga parallellpass ges som webinarier under förmiddagen den 1 oktober.

Mer info: http://www.nyavagar.se/konferens

Delrapporter från Nya Vägar-projektet ute nu

Nu finns tre delrapporter från Nya Vägar-projektet färdiga. 

Välkommen att ta del av rapporterna här:

Distansutbildning och e-lärande – utmaningar, möjligheter och alternativa modeller
NyaVägar_WP2

 

 

 

 

 

Högre utbildning i alla kommuner?
NyaVägar_WP3

 

 

 

 

 

 

Effekter av högre utbildning på regional utveckling
NyaVägar_WP4

 

 

 

 

En sammanfattande projektrapport kommer också att publiceras under våren 2020.

Nya Vägar-konferensen – nu är anmälan öppen!

Nu är anmälan öppen till Nya Vägar-konferensen 2020. Konferensen hålls på Gränsö Slott i Västervik 13-14 maj, med välkomstkväll 12 maj.

Väl mött i Västervik 13-14 maj!

i samarrangemang med

Lyckat webinarium med kollegor från University of the Highlands and Islands (UHI)

Lyckat webinarium med kollegor från University of the Highlands and Islands (UHI)

Hela 50 deltagare från hela Sverige plus några från Åland, Norge och Färöarna deltog i det webinarium som Nya Vägarprojektet anordnade den 4 december i samarbete med UHI och ITHU, Nätverket för IT i högre utbildning.

Webinariet hade rubriken ”Promoting digital skills and innovation in higher education professional development – experience from University of the Highlands and Islands (UHI), Scotland”

Inspelningen finns nu på https://play.lnu.se/media/t/0_g1egbw2s

Inspelningen, bildspel och andra länkar finns på en Padletsida https://padlet.com/alacre/UHI där du även får kommentera och ställa frågor i efterhand.