Program

PROGRAM

Justering av programmet kan fortfarande förekomma.

Tisdag 15 maj

15.00 Registrering Arenan, Västervik Resort
17.00 Mingel med tilltugg, Arenan

Onsdag 16 maj

07.30 Registrering öppnar
08.00 Fika

08.30 Konferensen öppnar med Johan Wester
08.40 Inledning, Varför Västervik och varför Nya vägar? Jerry Engström, Lena Lindhé
09.00 Innovation inom Livslångt lärande – En global omvärldsanalys
av trender och case Pär Lager
09.40 Panel. Vad är problemet? – Tillgängliggörande av högre utbildning
Eva Nordmark, Pär Lager, Lena Hallengren,  Jacob Adamovicz
10.25 Fika

10.45 Panel. Vad betyder det livslånga lärandet för kommun och region?
11.15 Hur ser lärosätenas ambitioner ut? Martin Hellström, Ann-Charlotte Larsson, Cecilia Bjursell
12.00 Lunch

13.00 Vad är regeringens plan?
13.35 Panel. Vad kan det nya resurstilldelningssystemet innebära för det livslånga lärandet? Eva Nordmark, Martin Hellström, Lena Hallengren,  Fredrik Christensson, Pam Fredman
14.20 Fika
14.50 Johan Wester. Introduktion parallella seminarier
15.00 Parallella seminarier ”Samverkansmodeller som skapar möjligheter”
– Fördjupat pass om Nya vägar-projektet
– Nordic Learning Center Innovation – Ett gemensamt nordiskt projekt

– KK-stiftelsens expertkompetensprogram, Jan Oscarsson
15.55 Hur kan aktuella politiska initiativ gynna högre utbildning i hela landet? 
Eva Nordmark, 
Fredrik Christensson, Tomas Kronståhl, Charlotta Tjärdahl
17.00 – 17.10 Avslut med Johan Wester

After konferens. Relaxen är tillgänglig.

Kvällen
19.30 Samling och mingel på Arenan, Västervik Resort
20.00 Trerättersmiddag med underhållning och spännande överraskningar

Torsdag 17 maj

08.00 Samling och fika
08.30 Johan Wester. Reflektion kring gårdagen och inledning av andra dagen
08.50 Inspirationsföreläsning med Milad Mohammadi ”Den mänskliga viljans makt”
09.30 Lokala campus? Ett danskt och ett svenskt exempel. Jerry Engström
10.00 Fika

10.30 Vikten av samverkan mellan utbildning och arbetsmarknad – Hur då?
Jan Theliander, Ann-Charlotte Larsson, Tomas Kronståhl
Eva Nordmark, Helen Dannetun
12.00 Avslutande reflektion. Johan Wester, Jerry Engström, Tomas Kronståhl, Eva Nordmark, Martin Hellström, Ann-Charlotte Larsson

12.15 Lunch som du kan välja att äta på plats eller ta med dig

Nya vägar för livslångt lärande i hela landet

Nya vägar för livslångt lärande i hela landet

Geografin spelar idag en avgörande roll för vilka möjligheter individen har att ta del av högre utbildning. Det påverkar näringslivets konkurrenskraft och välfärden runt om i landet – inom allt från industri och tjänstesektor till skola, vård och omsorg.

Nya vägar behövs för en hållbar samhällsutveckling i hela landet. Det kan betyda nya sätt att planera och finansiera högre utbildning. Det kan också innebära mer flexibla former för lärande än de som används idag.

Spara datumet
16-17 maj 2018 (tjuvstart med mingel redan kvällen innan, 15 maj).
Västervik Resort, Västervik

För vem?
Konferensen riktar sig till personer som arbetar med/ansvarar för planering och beslut rörande kompetensutveckling och kompetensförsörjning med fokus på högre utbildning.