Ann-Charlotte Larsson

Ann-Charlotte Larsson är vice rektor för internationalisering, innovation och samhällelig drivkraft vid Linnéuniversitet. Hon arbetar med att genom möte med samhällsutmaningar utveckla kvalitet i utbildning och forskning. Med erfarenhet från internationellt näringsliv försöker Ann-Charlotte Larsson skapa samarbeten för att på så sätt driva utvecklingen av regionen framåt.

SparaSpara

SparaSpara