Alastair Cleelman

Alastair Creelman är e-lärandespecialist och omvärldsbevakare vid Linnéuniversitetet. Han är engagerad i ett flertal internationella och nationella projekt som utforskar möjligheter att bredda tillgång till utbildning genom digitala medier (t ex. MOOCs, öppna lärresurser, webbinarier, virtuell mobilitet mm). Alastair är svensk representant i det nordiska Distansnätverket (NVL, Nordiskt nätverk för vuxnas lärande) och är styrgruppsmedlem i Nätverket för IT i högre utbildning (ITHU). Han omvärldsbevakar via sin nyhetsblogg Flexspan och sin engelska blogg Corridor of uncertainty.