Vi ställer inte in – vi ställer om! Nya Vägarkonferensen 2020 blir ”semi-digital”.

Vi ställer inte in – vi ställer om! Nya Vägarkonferensen 2020 blir ”semi-digital”.

Programmet genomförs som en livestreamad TV-sändning den 30 september, med talarna samlade i Västervik. Det blir en professionell TV-produktion med Johan Wester som programledare. Du som deltar i konferensen kommer att ha möjlighet till dialog och interaktion med Johan och de medverkande talarna. Samtliga parallellpass ges som webinarier under förmiddagen den 1 oktober.

Mer info: http://www.nyavagar.se/konferens

Delrapporter från Nya Vägar-projektet ute nu

Nu finns tre delrapporter från Nya Vägar-projektet färdiga. 

Välkommen att ta del av rapporterna här:

Distansutbildning och e-lärande – utmaningar, möjligheter och alternativa modeller
NyaVägar_WP2

 

 

 

 

 

Högre utbildning i alla kommuner?
NyaVägar_WP3

 

 

 

 

 

 

Effekter av högre utbildning på regional utveckling
NyaVägar_WP4

 

 

 

 

En sammanfattande projektrapport kommer också att publiceras under våren 2020.

Nya Vägar-konferensen – nu är anmälan öppen!

Nu är anmälan öppen till Nya Vägar-konferensen 2020. Konferensen hålls på Gränsö Slott i Västervik 13-14 maj, med välkomstkväll 12 maj.

Väl mött i Västervik 13-14 maj!

i samarrangemang med

Lyckat webinarium med kollegor från University of the Highlands and Islands (UHI)

Lyckat webinarium med kollegor från University of the Highlands and Islands (UHI)

Hela 50 deltagare från hela Sverige plus några från Åland, Norge och Färöarna deltog i det webinarium som Nya Vägarprojektet anordnade den 4 december i samarbete med UHI och ITHU, Nätverket för IT i högre utbildning.

Webinariet hade rubriken ”Promoting digital skills and innovation in higher education professional development – experience from University of the Highlands and Islands (UHI), Scotland”

Inspelningen finns nu på https://play.lnu.se/media/t/0_g1egbw2s

Inspelningen, bildspel och andra länkar finns på en Padletsida https://padlet.com/alacre/UHI där du även får kommentera och ställa frågor i efterhand.

Webbinarium 4 dec kl 15-16

Spännande webbinarium 4 december!

”Promoting digital skills and innovation in higher education professional development – experience from University of the Highlands and Islands (UHI), Scotland”

Wednesday 4 December 2019
15:00- 16:00 CET

The webinar will be held in the e-meeting platform Zoom. The link to the webinar room will be sent to all registered participants 1-2 days before the event.

Register here
Your registration details will only be used to send you information about the webinar

Description

Professional development for teachers is the key to integrating the use of digital pedagogies,  platforms and tools into higher education and thus opening up greater opportunities for flexibility in terms of course delivery, accessibility and student engagement. In this webinar you will meet representatives from the University of the Highlands and Islands (UHI) in Scotland, a digitally and geographically distributed university based on a network of colleges, research institutes and learning centres all over the west and north of the country. Within this context, the use of technology and digitally enabled approaches to learning and teaching is central to all courses and programmes and also to the provision of developmental opportunities for teachers.

In this webinar you will learn about UHI’s unique model for higher education, their professional recognition scheme for educational practice, and how through this scheme and other interventions they support teachers’ use of digital technology. This will then lead into an opportunity for you to discuss in small groups how these ideas could be implemented where you are.

Questions to consider

  • How can we support teachers’ professional development in the application of technology in teaching and learning?
  • How can we recognise teaching excellence and promote innovative teaching practices?
  • How can we harness digital approaches, platforms and tools in sharing innovative teaching practice and engaging teachers’ in learning and teaching scholarship?

Participation and privacy

This webinar will feature small group discussions so please make sure you have a web camera and headset activated before you join the meeting. The main part of the webinar will be recorded but not the group discussions. Your name will not be visible in the recording, neither will the chat session.

You will meet

    

Keith Smyth
Professor of Pedagogy and Head of Learning and Teaching Academy, UHI. Keith supports strategic learning and teaching developments and educational scholarship and research. He is interested in co-creative pedagogies and curriculum models, open education, and digital education strategy. Keith developed the open 3E Framework for technology-enhanced learning, and is Vice Chair of the Association for Learning Technology (ALT).

Twitter: @smythkrs Blog: www.3eeducation.org

Alex Walker

Professional Development and Recognition Lead, Learning and Teaching Academy, UHI. Alex coordinates the ALPINE (Accredited Learning, Professional development and Innovation in Education) scheme, the University Mentoring Scheme, and oversees professional development events which promote and support good practice in learning and teaching at UHI.

Twitter: @Walker80alex

Blog: Alex contributes to UHI’s LTA blog https://ltauhi.wordpress.com/

Alastair Creelman

E-learning specialist at Linnaeus University, Kalmar, Sweden. He is involved in several national and international projects and organisations in the field of e-learning, is a member of the ITHU steering group and a member of the Swedish national project Nya vägar. He is also an EDEN fellow (European Distance and E-learning Network).

Twitter: @alacre
Blog: Corridor of uncertainty – reflections on technology and education

 

This webinar is organised by the Swedish project Nya Vägar för flexibilitet i högre utbildning in cooperation with the Swedish Network for IT in Higher Education (ITHU).

 

 

Halvtidsdialog om Nya Vägar i riksdagen

Halvtidsdialog om Nya Vägar i Riksdagen

Frågan hur kommuner genom samverkan med högskolor och universitet kan stärka kompetensförsörjning och tillgång till högre utbildning i hela landet stod i fokus under en dialog i Riksdagen den 5 december.

Samverkansprojektet ”Nya Vägar” finansieras av Vinnova och har som mål att ta fram modeller för samverkan om högre utbildning av god kvalitet utanför högskoleorter. Under halvtidsdialogen i riksdagen diskuterades frågor kring hur samverkan kan se ut för att kvalitetsutveckla arbetet, hur tillgången till eftergymnasiala studier ser ut i landet samt vilka effekter lokala lärcentra har.

Lena Lindhé, utvecklingsstrateg på Högskolan Väst, leder ”Nya Vägar” och Jerry Engström, Campuschef på Campus Västervik, är initiativtagare till projektet. De inledde dialogmötet med att ge en bakgrund till projektet och lyfta fram samhällets behov av att öka möjligheter till utbildning där man bor.

– Det behövs en större tillgänglighet till högre utbildning och kvalitativt väl fungerande modeller för att näringslivet ska få en bra kompetensförsörjning i hela landet, sade Jerry Engström.
– Genom ”Nya Vägar” vill vi hitta bästa sättet att samverka kring de här frågorna. Och sedan vill vi hjälpa samhället och politikerna på traven, sade Lena Lindhé.


Jerry Engström, campuschef (Campus Västervik) och Lena Lindhé, projektledare (Högskolan Väst) presenterade projektet ”Nya Vägar” där 5 lärosäten och 3 kommuner ingår.

Stor regional obalans

Samuel Engblom, samhällspolitisk chef på TCO, presenterade det utbildningsindex som TCO tagit fram, och som visar att det i landet finns stora regionala obalanser vad gäller tillgång till eftergymnasial utbildning.

– Brist på arbetskraft med rätt utbildning är arbetsmarknadens största problem, sade Samuel Engblom.

TCO:s utbildningsindex visar hur vissa områden i landet blir ljusa fläckar, där tillgången till eftergymnasiala studier är mycket låg.

– Vi måste göra något åt det. Alla har inte möjlighet att flytta för att studera, sade Samuel Engblom.

Han betonade att satsningar på gymnasial utbildning är viktiga men inte räcker. Yrkeshögskolan har stor potential men högskolan är den mest populära utbildningsformen bland 30-55-åringar inom TCO:s yrkesgrupper. Politiska satsningar fångar dock inte upp det behovet utan lägger tonvikten på satsningar inom den gymnasial nivå, hävdade Samuel Engblom. Han beskrev hur samhället behöver mer flexibla lösningar för att personer som vill studera ska kunna kombinera studierna med arbete och familj.


Samuel Engblom, samhällspolitisk chef (TCO) berättade om det utbildningsindex som illustrerar geografins betydelse för tillgången till högre utbildning i hela landet.

Lokala lärcentra ger effekt

Nationalekonomen Lina Bjerke, vid Jönköping University, deltog också under halvtidsdialogen. Hon har i uppdrag att studera effekter av lokal tillgång till högre utbildning. 51 landsbygdskommuner och 33 stadskommuner har lokala lärcentra. Av dessa har studien gjort nedslag i vissa kommuner. Studien är inte klar men Lina Bjerke delade med sig av några reflektioner från det pågående arbetet.

– Lärcentra finns oftast i landsbygdskommuner med relativt låg utbildningsnivå. De ökar sannolikheten att personer klättrar på lägre utbildningsnivå upp till gymnasial men inte högre, sade Lina Bjerke.

Hon lyfte fram hur en utmaning för dessa kommuner är att få kompetens på högre nivå att stanna kvar. 86 procent av Sveriges kommuner tappar sin yngre befolkning, som flyttar till städerna.

– Tillgången till högre utbildning är viktig men också andra faktorer måste kopplas in för att få till en kompetensförsörjning i hela landet, sade Lina Bjerke.

En utmaning är att arbetsmarknaden i en del landsbygdskommuner inte har möjlighet att rekrytera vissa yrkesgrupper. Lina Bjerke skickade avslutningsvis med kommuner vikten av att de tar fram mer information och analyser av de lokala utbildningarnas effekter.


Lina Bjerke, forskare inom nationalekonomi (Jönköpings university) delgav reflektioner och preliminära resultat ur en pågående forskningsstudie där man vill ta fram kunskap om effekter av lokal tillgång till högre utbildning.

Högskolelyft i landsbygdsluft

Lena Lindhé och Jerry Engström avslutade dialogseminariet.

– De här frågorna bör finnas med i både närings- och utbildningspolitiken, för att på bästa sätt gynna både individen, kompetensförsörjningen och samhället. Men hur ska staten svara upp? sade Lena Lindhé.

– Vi behöver en ordentlig och genomarbetat satsning och måste rensa upp i begreppsförvirringen kring lärcentra. Det finns goda förutsättningar för att jobba vidare och rapporten som vi presenterar nästa år kan visa hur vi kan och bör går vidare. Vi behöver ett högskolelyft i landsbygdsluft! sade Jerry Engström.

”Nya Vägar” presenterar sin slutrapport i oktober 2019.

Fakta om ”Nya Vägar”

”Nya Vägar för flexibilitet i högre utbildning – i hela landet” är ett projekt inom Vinnovas program Utveckling av lärosätenas samverkanskapacitet, det s.k. K3-programmet. Projektet koordineras av Högskolan Väst.
Projektets övergripande syfte är att utveckla, synliggöra och kvalitetssäkra hållbara modeller för hur lärosäten runtom i landet i samverkan med kommuner kan tillgängliggöra utbildning för livslångt lärande på orter med långt avstånd från högskola eller universitet.
Medverkande parter är: Högskolan Väst, Linnéuniversitetet, Högskolan i Halmstad, Högskolan i Gävle, Umeå universitet, Halmstads kommun, Lysekils kommun samt Västerviks kommun.

Elin Björnsson, kommunikatör, Campus Västervik