Nya Vägar fortsätter att inspirera

Nya Vägar fortsätter att fungera pådrivande i diskussionen om tillgång till och flexibilitet i högre utbildning även om projekttiden formellt är slut. Under året har flera konferenser lyft fram Nya Vägar-temat på olika sätt – såväl i Sverige som i andra nordiska länder.
I Danmark hölls i juni konferensen ”Nye veje til uddannelse i hele landet”, där Jerry Engström från Campus Västervik och Gunilla Svantorp från Sveriges riksdag medverkade. Program, information och inspelning från konferensen finns här: https://www.rksk.dk/…/konference-nye-veje-til…
I juni höll även Akademi Norr en heldagskonferens – ”Koordinerad kraftsamling” – där man bl.a. belyste behovet av ett ”högskolelyft” i Norr- och Västerbotten. Lena Lindhé och Jerry Engström från Nya Vägar medverkade. Program och info här: https://www.akademinorr.se/post/se-konferensen-h%C3%A4r
Inspelat pass om Nya Vägar här: https://youtu.be/CAPRrJCfrbM
I förra veckan anordnades den norska konferensen ”Laering i nord” på liknande tema, och Nya Vägar var inbjudna än en gång. Info och program finns här: https://nvl.org/…/Laering-i-nord-NVLEPALE-konferansen…
Dokumentation och inspelningar från denna konferens kommer att publiceras inom kort.
Foto: Unsplash