Delrapporter från Nya Vägar-projektet ute nu

Nu finns tre delrapporter från Nya Vägar-projektet färdiga. 

Välkommen att ta del av rapporterna här:

Distansutbildning och e-lärande – utmaningar, möjligheter och alternativa modeller
NyaVägar_WP2

 

 

 

 

 

Högre utbildning i alla kommuner?
NyaVägar_WP3

 

 

 

 

 

 

Effekter av högre utbildning på regional utveckling
NyaVägar_WP4

 

 

 

 

En sammanfattande projektrapport kommer också att publiceras under våren 2020.