Nya vägar för livslångt lärande i hela landet

Nya vägar för livslångt lärande i hela landet

Geografin spelar idag en avgörande roll för vilka möjligheter individen har att ta del av högre utbildning. Det påverkar näringslivets konkurrenskraft och välfärden runt om i landet – inom allt från industri och tjänstesektor till skola, vård och omsorg.

Nya vägar behövs för en hållbar samhällsutveckling i hela landet. Det kan betyda nya sätt att planera och finansiera högre utbildning. Det kan också innebära mer flexibla former för lärande än de som används idag.

Spara datumet
16-17 maj 2018 (tjuvstart med mingel redan kvällen innan, 15 maj).
Västervik Resort, Västervik

För vem?
Konferensen riktar sig till personer som arbetar med/ansvarar för planering och beslut rörande kompetensutveckling och kompetensförsörjning med fokus på högre utbildning.