Nya vägar mot framtiden

>> Ladda ner rapporter från Nya Vägar-projektet här

>> Ta del av presentationer från Nya Vägar-konferensen 2020 här

Sverige har idag 197 landsortskommuner, med ett undantag saknar alla dessa kommuner högskola eller universitet.

Många unga människor flyttar till större städer och till högskole-/universitetsorter för att utbilda sig och återvänder i mindre grad. Återflyttningen till hemkommunen direkt efter avslutad utbildning är låg.

Nya Vägar är ett påverkans- och samverkansprojekt där vi vill utveckla och kvalitetssäkra hållbara modeller för hur lärosäten runtom i landet i samverkan med kommuner kan tillgängliggöra utbildning för livslångt lärande.

Projektet inleddes 2014  av nedanstående aktörer, men har utökats och  vidareutvecklas och förstärks för närvarande under åren 2018-2020 med stöd av VINNOVA. Mer om det pågående Vinnova-projektet >>